Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kärrgetsjön, MO39 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-29 Stoppdatum 2016-09-29
Mängd (ton): 14,89 Kostnad totalt: 14071
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: