Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mellan Vålen, MO36 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-30 Stoppdatum 2016-09-30
Mängd (ton): 11,91 Kostnad totalt: 11577
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: