Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Håltjärnen, MO45 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-21 Stoppdatum 2016-10-21
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 4569
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: