Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Toftsjön, MO97 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-29 Stoppdatum 2016-09-29
Mängd (ton): 5,95 Kostnad totalt: 6295
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: