Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Mygghartjärnen, MO69 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-21 Stoppdatum 2016-10-21
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 4744
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,8
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: