Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Storsjön (ingolsb.), MO7 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-28 Stoppdatum 2016-09-28
Mängd (ton): 17,86 Kostnad totalt: 18896
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: