Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Helgonmossdammen, MO100 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-23 Stoppdatum 2016-10-23
Mängd (ton): 1,03 Kostnad totalt: 2403
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,8
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: