Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Valsjön, 653389 146524 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-05-23 Stoppdatum 2017-05-23
Mängd (ton): 17,20 Kostnad totalt: 14899
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: