Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 657249 143870 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-05-24 Stoppdatum 2017-05-24
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 7571
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: