Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lersjön, 658898 143102 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-05-29 Stoppdatum 2017-05-29
Mängd (ton): 20,69 Kostnad totalt: 22378
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: