Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gryssjön, 663416 146864 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-06-01 Stoppdatum 2017-06-01
Mängd (ton): 46,77 Kostnad totalt: 40291
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: