Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Snesnaren, 663835 146797 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-06-01 Stoppdatum 2017-06-05
Mängd (ton): 31,47 Kostnad totalt: 27111
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: