Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Aspen, 661844 145439 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-06-01 Stoppdatum 2017-06-01
Mängd (ton): 17,27 Kostnad totalt: 14878
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: