Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rösimmen, 658500 143982 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-05-25 Stoppdatum 2017-05-25
Mängd (ton): 84,97 Kostnad totalt: 73835
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: