Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Älgsjön, 656023 142477 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-05-18 Stoppdatum 2017-05-18
Mängd (ton): 7,03 Kostnad totalt: 11005
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: