Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björksjön, 656640 141684 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-05-18 Stoppdatum 2017-05-18
Mängd (ton): 26,83 Kostnad totalt: 41952
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: