Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mögsjön, 657610 143519 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-05-19 Stoppdatum 2017-05-19
Mängd (ton): 4,59 Kostnad totalt: 8973
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: