Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ö Björntjärn våtmark, 1883Angsj01 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-05-19 Stoppdatum 2017-05-19
Mängd (ton): 6,12 Kostnad totalt: 12574
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: