Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Södra Nordtjärn, 665334 143912 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-05-23 Stoppdatum 2017-05-23
Mängd (ton): 3,57 Kostnad totalt: 5558
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: