Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mellansjön, 664521 142207 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-05-23 Stoppdatum 2017-05-23
Mängd (ton): 6,42 Kostnad totalt: 10005
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: