Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Mörttjärnen, 664394 143583 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-05-22 Stoppdatum 2017-05-22
Mängd (ton): 2,75 Kostnad totalt: 4522
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: