Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kviddtjärn, 658415 145037 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-05-22 Stoppdatum 2017-05-22
Mängd (ton): 0,71 Kostnad totalt: 1095
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: