Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kroksjön våtmark i S, ro018 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-02-29 Stoppdatum 2016-02-29
Mängd (ton): 1,01 Kostnad totalt: 1329
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import