Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bossjön, 634485 132380 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-16 Stoppdatum 2017-11-16
Mängd (ton): 26,00 Kostnad totalt: 28763
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: