Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bredasjön, 636373 132270 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-20 Stoppdatum 2017-11-20
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 22120
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: