Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Högsjön, 635387 131653 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-27 Stoppdatum 2017-11-27
Mängd (ton): 40,42 Kostnad totalt: 44705
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: