Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: L Hallången, 636230 132523 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-21 Stoppdatum 2017-11-22
Mängd (ton): 60,00 Kostnad totalt: 66361
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: