Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Stråksjö, 635128 130973 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-17 Stoppdatum 2017-11-17
Mängd (ton): 5,11 Kostnad totalt: 5652
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: