Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lillån kalkdos, 5043 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-01-01 Stoppdatum 2017-12-31
Mängd (ton): 133,51 Kostnad totalt: 154605
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: