Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HD.46, 13VÅTM103000Högv46 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-01 Stoppdatum 2017-11-01
Mängd (ton): 3,06 Kostnad totalt: 5354
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: