Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HD.50, 13VÅTM103000Högv50 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-31 Stoppdatum 2017-10-31
Mängd (ton): 9,18 Kostnad totalt: 16063
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: