Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.19, 13VÅTM103000Fage19 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-01 Stoppdatum 2017-11-01
Mängd (ton): 5,41 Kostnad totalt: 9466
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: