Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.69, 13VÅTM103000Fage69 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-02 Stoppdatum 2017-11-02
Mängd (ton): 6,02 Kostnad totalt: 10533
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: