Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IE.10, 13VÅTM102000Slien10 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-29 Stoppdatum 2017-10-29
Mängd (ton): 13,87 Kostnad totalt: 24270
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: