Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IE.27, 13VÅTM102000Slien27 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-30 Stoppdatum 2017-10-30
Mängd (ton): 7,04 Kostnad totalt: 12318
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: