Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stensjön, 633113 133146 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-04-09 Stoppdatum 2017-04-09
Mängd (ton): 25,01 Kostnad totalt: 43332
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: