Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Bälgsjön, 633255 131619 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-31 Stoppdatum 2017-10-31
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 6964
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: