Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Träningen, 632751 132251 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-30 Stoppdatum 2017-10-30
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 8750
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: