Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Yxsjö, 632346 131409 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-30 Stoppdatum 2017-10-30
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 3395
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: