Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Öaresjö, 636491 128794 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-19 Stoppdatum 2017-10-19
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1697
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: