Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Amsjön, 629793 133135 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-07 Stoppdatum 2017-11-07
Mängd (ton): 14,52 Kostnad totalt: 18016
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: