Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fullhövden, 629862 134886 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-02 Stoppdatum 2017-11-02
Mängd (ton): 28,01 Kostnad totalt: 34178
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: