Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BB.35, 13VÅTM101000Boarp35 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-25 Stoppdatum 2017-10-25
Mängd (ton): 2,86 Kostnad totalt: 4932
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: