Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FY.37, 13VÅTM100000Lillån37 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-27 Stoppdatum 2017-10-27
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 3346
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: