Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: N. Långasjön, 631354 132583 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-29 Stoppdatum 2017-10-29
Mängd (ton): 26,52 Kostnad totalt: 45749
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: