Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Paddesjön, 630116 132154 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-28 Stoppdatum 2017-10-28
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1760
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: