Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VK.16, 13VÅTM100000Veka16 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-26 Stoppdatum 2017-10-26
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 8623
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: