Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djupasjön, 630864 133991 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-14 Stoppdatum 2017-11-14
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 11140
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: