Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Frösjön, 633092 135579 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-21 Stoppdatum 2017-11-21
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 15596
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: