Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hagasjön, 630981 134154 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-13 Stoppdatum 2017-11-14
Mängd (ton): 45,00 Kostnad totalt: 50129
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: